Fergutec verzorgt vacuümcursussen specifiek geoptimaliseerd aan uw behoeften, ook bij u op locatie.
De voordelen van het volgen van een cursus zijn:

 • verbetering van de kennis op vacuümtechnisch gebied en verhoging van de betrokkenheid van de medewerkers / operators
 • meer inzicht in de werking van vacuümapparatuur en de daarbij behorende processen
 • optimaliseren van onderhoud en reduceren van onderhouds- kosten, storingen en daardoor reductie van ongeplande machinestilstand
 • volwaardige gesprekspartner bij bespreking met toeleveranciers en andere specialisten op vacuümtechnisch gebied
 

:: afgestemd op uw applicaties en apparatuur
:: geen overbodige balast
:: op één van onze locaties of bij u op kantoor
:: ook mogelijk buiten werktijd

     
 

De inhoud van de cursus vacuümtechniek wordt afgestemd op uw applicaties en de apparatuur die bij uw bedrijf in gebruik zijn. De onderwerpen, die bijvoorbeeld tijdens de cursus kunnen worden behandeld, zijn:

 • basisbegrippen, fysische achtergronden en berekeningsmethoden keuze, inzetbaarheid en onderhoud van vacuümpompen
 • keuze, onderhoud en kalibratie van vacuümmeetapparatuur
 • keuze van de juiste methoden van dichtheidscontrole, behandeling van de hiervoor benodigde apparatuur en de werkwijze
 • werken met vacuümapparatuur en de daarbij behorende discipline (o.a. bijv. Helium lektesten)
 • ontwerpen van vacuümapparatuur en de daarbij behorende constructieve aspecten
 • reinigingstechniek en de daarbij behorende aspecten
 • depositieprocessen, zoals opdampen, sputteren en (PE)CVD, en de daarbij behorende aspecten
 • etstechniek en de daarbij behorende aspecten
 • restgasanalyse en interpretatie van de spectra
 
 

Waar gewenst kan tijdens de cursus in overleg met de cursisten voor de specifieke onderwerpen een checklist worden opgesteld, die kan worden gebruikt bij de dagelijkse werkzaamheden en/of controle van de vacuümapparatuur.

Aan de deelnemers van de vacuümcursus wordt een syllabus, met de in cursus behandelde onderwerpen, uitgereikt en met daarbij het Basisboek Vacuümtechniek.

De cursus kan in overleg in werktijd, na werktijd of een combinatie van 50% in werktijd en 50% na werktijd van de cursusdeelnemers worden gegeven.

Uw specifieke wensen met betrekking tot de te behandelen onderwerpen, de cursus-uren en de wijze waarop de vacuümcursus moet worden verzorgd, werken wij graag in een persoonlijk gesprek nader met u uit.

  Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.